vrijdag 27 maart 2015

Vastenactie

De doelstelling van Vastenaktie is tweeledig. Het wil mensen in ontwikkelingslanden ondersteunen die werken aan meer menswaardigheid in alle facetten van het mens-zijn door middel van kleinschalige, sociaal- economische ontwikkelingsprojecten.

Anderzijds wil Vastenaktie mensen in Nederland vanuit het rooms-katholieke geloven en vanuit een spiritualiteit van gerechtigheid aan het denken zetten over hun plaats in een geglobaliseerde mondiale samenleving. Solidariteit met medemensen in nood, ook ver weg, is een wezenskenmerk van kerk-zijn.

Vastenaktie baseert zich daarbij op de vier kernwaarden van de Katholieke Sociale Leer: waardigheid voor iedere mens, solidariteit onder de wereldwijde mensenfamilie, een goed gebruik en een gerechte verdeling van welvaart en goederen (bonum commune) en mensen kans geven om zelf aan meer menswaardigheid te werken (subsidiariteit).

Vastenaktie voert haar campagne in de Vastentijd, de voorbereidingstijd op het hoogfeest van Pasen. Voor Vastenaktie is daarbij de samenhang die Jezus Christus aangeeft in zijn Bergrede (Mt 6) tussen vasten, aalmoezen geven en bidden belangrijk: Soberheid, Solidariteit en Spiritualiteit. Of zoals de Heilige Augustinus zegt: ‘Vasten op zichzelf is moeizaam, maar het krijgt vleugels als je het combineert met gerechtigheid doen en bidden’.


Achter in de kerk kunt u uw bijdrage in de collectebus storten. Dank u wel.